Utbud

Mitt mål är att hjälpa individer, grupper och arbetsplatser skapa en hållbar arbetsmiljö, detta för att kunna prestera, nå sina mål och må bra. Tydlig medmänsklighet är mitt ledord.

Jag gör det i enskilda samtal, gruppsamtal, gruppövningar och även via föredrag.

Låt siffrorna tala

Ett genomsnittligt produktionsbortfall för en person som upplever arbetsmiljöproblem på jobbet ligger på 30 – 40 procent. Per arbetad timme. I snitt blir det mellan 12 till 16 timmars bortfall i veckan. Per person.
(Loehla Karlsson forskare Karolinska institutet) ( utmaningen, arbetsmiljöverket) 

  • Hur få ned de siffrorna?
  • Genom en modell jag använder mig av som i korthet går ut på att förtydliga;
  •  arbetsbeskrivningar
  • medarbetarsamtal
  •  arbetsplatsens mål