Bakgrund

Att sitta på möte efter möte och känna att jag inte hann med det som egentligen borde göras för verksamheterna jag var ledare & chef över, var min vardag under en lång tid.
Efter många år som chef & ledare inom idrott, kommun och organisationer valde jag att kliva av det trygga tåget som anställd och påverka att det blir ett ökat flöde och mindre funktionell tröghet i organisationer, företag och kommuner.

CAMILLA KALLIN

Jag har varit ledare på alla nivåer inom idrotten, både nationellt och internationellt, i närmare 30 år och 15 år som chef i olika organisationer däribland  kommunen.
Jag har känt på mediastormar, personal som mår dåligt, otydliga mål att jobba mot, mobbing uppifrån och har samtidigt haft budget i balans, höga NMI och blomstrande verksamheter och resultat.