Talande siffror
12-15/h produktionsbortfall per medarbetare i veckan

Har ni koll på vad som är en organisatorisk och social arbetsmiljö?

Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar;
– ledning och styrning
– kommunikation
– delaktighet
– handlingsutrymme
-fördelning av arbetsuppgifter
– krav, resurser och ansvar.

Den sociala arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar;
– socialt samspel
– samarbete
– socialt stöd från chefer och kollegor

  • Vad är fördelarna med att förebyggande arbetsmiljöarbete på detta området?Forskning visar att förebyggande arbete med organisatoriska och sociala frågor kan främja produktiviteten och kreativiteten i en organisation. Dessutom minskas, med stor sannolikhet, antalet sjukdomsfall och sjukskrivningar som är förknippat med höga kostnader för både arbetsgivare och samhälle.

Vad får de föreskrifterna för konsekvenser för arbetsgivaren?

Reglerna stödjer arbetsgivaren i arbetet med att förebygga ohälsa på arbetsplatsen och de tydligare reglerna gör det lättare för arbetsgivaren att göra rätt.

Om reglerna inte följs kan krav ställas till arbetsgivaren och vitesföreläggande utdömas av Arbetsmiljöverket.

Vad får reglerna för konsekvenser för arbetstagarna?

Det förväntas att de nya reglerna kommer att minska risken för att människor blir sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet.